Selection methods in plant breeding

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Izak Bos, P. D. S Caligari

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402063695

ISBN-13: 978-1402063695

Ký hiệu phân loại: 631.52 Production of propagational organisms and new varieties

Thông tin xuất bản: Springer ; Dordrecht : 2008

Mô tả vật lý: 461 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66160

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH