Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Plant breeding reviews. volume 40
Tác giả: Jules Janick
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyBlackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Principles of plant genetics and breeding
Tác giả: George Acquaah
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Plant breeding and biotechnology : societal context and the future of agriculture
Tác giả: Denis J Murphy
Xuất bản: Cambridge: New York Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Selection methods in plant breeding
Tác giả: Izak Bos, P D S Caligari
Xuất bản: Springer: Dordrecht, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Temperate crop science and breeding : ecological and genetic studies
Tác giả: Sarra A Bekuzarova, Nina A Bome, Anatoly I Opalko, Larissa I Weisfeld
Xuất bản: Waretown New Jersey: Apple Academic Press, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.16
 
Temperate crop science and breeding : ecological and genetic studies
Tác giả: Sarra A Bekuzarova, Nina A Bome, Anatoly I Opalko, Larissa I Weisfeld
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.16
 
Biotechnologies for Plant Mutation Breeding [electronic resource] : Protocols
Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Pre-Field Screening Protocols for Heat-Tolerant Mutants in Rice [electronic resource]
Tác giả: Fatma Sarsu, Muhammed Ashraf, Rajeev N Bahuguna, Priyanka Das, Brian P Forster, Abdelbagi MA Ghanim, Ivan Ingelbrecht, Paul Mbogo Kusolwa, Ashwani Pareek, Sneh L Singla-Pareek
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Bioprocessing of Plant In Vitro Systems [electronic resource]
Tác giả: Thomas Bley, Atanas Pavlov
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Electronic Journal of Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Indian Society of Plant Breeders, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục