Adobe Photoshop lightroom 3 [electronic resource] : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321712757

ISBN-13: 978-0321712752

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 335 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66461

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH