Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 456 kết quả
Image Processing On Line
Tác giả:
Xuất bản: : Image Processing On Line, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Image processing : principles and applications
Tác giả: Tinku Acharya, Ajoy K Ray
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
The image processing handbook
Tác giả: John C Russ
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Fundamentals of electronic image processing
Tác giả: Arthur R Weeks
Xuất bản: Bellingham Wash USA: SPIE Optical Engineering Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.367
 
Digital Image Processing Applications
Tác giả: Ambrósio Paulo EAmbrósio Paulo E
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Image Processing
Tác giả: Yung-Sheng Chen, Yung-Sheng Chen
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.54
 
The essential guide to image processing
Tác giả: Alan C Bovik
Xuất bản: Burtington MA: Academic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Feature extraction and image processing
Tác giả: Mark S Nixon, Alberto S Aguado
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
Image processing : dealing with texture
Tác giả: Maria Petrou, García Sevilla Pedro
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Intelligent image processing
Tác giả: Steve Mann
Xuất bản: New York: IEEE, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.367
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục