Teach yourself visually Photoshop Elements

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Wooldridge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470919612

ISBN-13: 978-0470919613

Ký hiệu phân loại: 006.686 Special computer methods

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2010

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66462

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH