Mastering the Nikon D700 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Johnson, Darrell Young

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1933952237

ISBN-13: 978-1933952239

Ký hiệu phân loại: 771.32 Specific types of cameras that use film

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : Rocky Nook, 2009

Mô tả vật lý: 1 v. (unpaged) : , ill.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66480

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH