Surface Chemistry in Biomedical and Environmental Science [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan P Blitz, Vladimir M Gun'ko

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402047398

ISBN-13: 978-1402047411

Ký hiệu phân loại: 541 Physical chemistry

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Dordrecht, 2006.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66806

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH