Security for Web Services and Service-Oriented Architectures [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elisa Bertino, Lorenzo Martino, Federica Paci, Anna Squicciarini

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540877424

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66843

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH