Principles of social psychiatry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dinesh Bhugra, Craig Morgan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047069713X

ISBN-13: 978-0470697139

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010

Mô tả vật lý: xvi, 586 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66926

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH