Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
Psychiatry in society
Tác giả: N Sartorius
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2
 
Frontiers in Psychiatry
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Principles of social psychiatry
Tác giả: Dinesh Bhugra, Craig Morgan
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Indian Journal of Social Psychiatry
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Psychiatry in society [electronic resource]
Tác giả: N Sartorius
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2042
 
Bulletin of Integrative Psychiatry
Tác giả:
Xuất bản: : Sedcom Libris, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Material Cultures of Psychiatry
Tác giả: Monika Ankele, Monika Ankele, Benoît Majerus, Benoît Majerus
Xuất bản: : transcript Verlag, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.89009
 
Open Journal of Psychiatry and Allied Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Academy Publisher, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Recent Advances in Child and Adolescent Psychiatry
Tác giả: Matteo Chiappedi, Matteo Chiappedi
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
From Melancholia to Depression : Disordered Mood in Nineteenth-Century Psychiatry
Tác giả: Åsa Jansson
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục