Virtualpolitik [electronic resource] : an electronic history of government media-making in a time of war, scandal, disaster, miscommunication, and mistakes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth M Losh

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 320.97301 Political situation and conditions

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press , 2009

Mô tả vật lý: xi, 414 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66962

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH