Computational intelligence and pattern analysis in biological informatics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sanghamitra Bandyopadhyay, Ujjwal Maulik, Jason T. L Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047058159X

Ký hiệu phân loại: 570.285 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2010

Mô tả vật lý: xix, 372 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66987

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH