Droid X [electronic resource] : the missing manual
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Preston Gralla, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. :O'Reilly Media, 2011, 1st ed.

Mô tả vật lý: xix, 360 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Droid (Smartphone) -- Handbooks, manuals, etc. ; Mobile communication systems. -- Smartphones. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH