Droid X [electronic resource] : the missing manual

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Preston Gralla

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2011

Mô tả vật lý: xix, 360 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67019

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH