Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Droid 3 for dummies
Tác giả: Dan Gene Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
App inventor : create your own Android apps
Tác giả: Harold Abelson, Liz Looney, Ellen Spertus, David Wolber
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Associates Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
The Droid pocket guide
Tác giả: Jason D O'Grady
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Making Android accessories with IOIO
Tác giả: Simon Monk
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.25
 
Droid X [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
My Droid
Tác giả: Craig James Johnston
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
My Droid
Tác giả: Craig James Johnston
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, c2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Droid 2 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
My Droid [electronic resource]
Tác giả: Craig James Johnston
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Droid X2 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục