E-mail selling techniques [electronic resource] : (that really work!)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephan Schiffman

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.87 Marketing channels

Thông tin xuất bản: Avon, Mass. : Adams Media, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67056

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH