Reactive distillation : status and future directions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Achim Kienle, Kai Sundmacher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527305793

Ký hiệu phân loại: 660 Chemical engineering and related technologies

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2003

Mô tả vật lý: xx, 287 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67057

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH