Programming the mobile web

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maximiliano R Firtman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596807783

ISBN-13: 978-0596807788

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Farnham : O'Reilly, 2010.

Mô tả vật lý: xx, 487 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67089

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH