BlackBerry all-in-one for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470531207

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis,Ind. :Wiley publising, inc. , 2010,

Mô tả vật lý: xxvi, 642 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Explains the topics in depth, with tips, tricks and includes detailed information about new third party applications for the BlackBerry smartphone.

Application software -- Development.; BlackBerry (Smartphone)-- Mobile computing.-- Pocket computers.-- Portable computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH