Wireless security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Praphul Chandra

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1856175294

ISBN-13: 978-1856175296

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes, 2008.

Mô tả vật lý: xvi, 726 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67190

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH