General, organic, and biological chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. Stephen Stoker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0547152817

ISBN-13: 978-0547152813

Ký hiệu phân loại: 540 Chemistry and allied sciences

Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Brooks/Cole Cengage Learning, 2010

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67293

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH