Microsoft Outlook 2010 : step by step

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joyce Cox, Joan Lambert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735626901

Ký hiệu phân loại: 005.57 Personal information management programs

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft, 2010

Mô tả vật lý: xxvii, 543 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67475

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH