Embedded FreeBSD cookbook [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Cevoli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1589950046

Ký hiệu phân loại: 005.432 Specific operating systems

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Newnes, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 70295

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH