CISSP : Certified Information Systems Security Professional study guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Chapple, James Michael Stewart, Ed Tittel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0782143350

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. ; London : SYBEX, 2004

Mô tả vật lý: xxxix, 677 p. : , ill. ; , 23 cm + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 70321

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH