Schaum's outline of principles of computer science [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl Reynolds, Paul T Tymann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071510370

ISBN-13: 978-0071510370

Ký hiệu phân loại: 004.076 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 70561

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH