Probability and Information [electronic resource] : An Integrated Approach.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Applebaum

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511414244

ISBN-13: 978-0521899048

Ký hiệu phân loại: 519.2 Probabilities

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2008

Mô tả vật lý: 1 online resource (291 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70797

Update of this popular introduction to probability theory and information theory with new material on Markov chains.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH