Changing White Attitudes toward Black Political Leadership [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zoltan L Hajnal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511260087

ISBN-13: 978-0521857475

Ký hiệu phân loại: 306.208996073 Political institutions

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

Mô tả vật lý: 1 online resource (231 p.)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70801

This book is an examination of how experience under black mayors affects the racial attitudes of individual whites and the willingness of white voters to support black candidates. It uses public opinion surveys, data on voting patterns in large American cities, and case studies to show that black representation can profoundly alter white views and white votes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH