Race, Slavery, and Liberalism in Nineteenth-Century American Literature [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arthur Riss

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511245350

ISBN-13: 978-0521856744

Ký hiệu phân loại: 810.935 American literature in English

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2006

Mô tả vật lý: 1 online resource (248 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70804

Moving boldly between literary analysis and political theory, contemporary and antebellum U.S. culture, Arthur Riss invites readers to rethink prevailing accounts of the relationship between slavery, liberalism, and literary representation. This revisionary argument promises to be unsettling for literary critics, political philosophers, and historians of U.S. slavery.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH