New Frontiers in Economics [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lall Ramrattan, Paul A Samuelson, Michael Szenberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511230189

ISBN-13: 978-0521836869

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

Mô tả vật lý: 1 online resource (338 p.)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70806

Leading economists analyze the new directions taken by subdisciplines of economics in the face of modern economic challenges. The essays represent invention and discovery in the areas of information, macroeconomics and public policies, international trade and development, finance, business, contracts, law, gaming, and government.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH