Gravity from the Ground Up [electronic resource] : An Introductory Guide to Gravity and General Relativity.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard Schutz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511336966

ISBN-13: 978-0521455060

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (490 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70875

An accessible introduction to astronomy and general relativity, requiring only high-school level mathematics.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH