Statics and Dynamics with Background Mathematics [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. P Roberts

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511076817

ISBN-13: 978-0521817660

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (385 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70910

This book uniquely covers both Statics and Dynamics together with a section on background mathematics - everything needed to complete typical first year undergraduate courses. Roberts tackles concepts from first principles with many examples, exercises and helpful diagrams, while the revision section on introductory mathematics is a huge bonus.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH