Handbook of computer vision algorithms in image algebra

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. X Ritter, Joseph N Wilson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849300754

Ký hiệu phân loại: 006.4 Computer pattern recognition

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2001

Mô tả vật lý: 417 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71345

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH