Encyclopedia of school psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven W Lee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0761930809

Ký hiệu phân loại: 370.15 Educational psychology

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2005

Mô tả vật lý: xxix, 656 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71575

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH