101 ways to promote your web site, eighth edition [electronic resource] : filled with proven Internet marketing tips, tools, techniques, and resources to increase your web site traffic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Sweeney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1931644785

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74064

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH