Apple Aperture 3 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken McMahon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0240521787

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: Kidlington, Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Focal Press, 2010.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 74383

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH