101 Windows phone 7 apps
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Adam Nathan, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0672335522

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Sams, 2011,

Mô tả vật lý: v. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Application software -- Development.; Mobile computing.-- Smartphones -- Programming.; Windows phone (Computer file)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH