A course in fuzzy systems and control

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Li-Xin Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0135408822

Ký hiệu phân loại: 629.83 Closed-loop systems (Feedback systems)

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 1997

Mô tả vật lý: xvii, 424 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75146

Includes bibliographical references (p. 405-418) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH