Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Fuzzy Systems : Theory and Applications
Tác giả: Constantin Volosencu, Constantin Volosencu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Fuzzy systems engineering : toward human-centric computing
Tác giả: Witold Pedrycz, Fernando Gomide
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.3
 
A course in fuzzy systems and control
Tác giả: Li-Xin Wang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Fuzzy expert systems and fuzzy reasoning
Tác giả: William Siler, James J Buckley
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.33
 
Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning
Tác giả: William Siler, James J Buckley
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.33
 
Electric power applications of fuzzy systems
Tác giả: M E El-Hawary
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Computational intelligence : engineering of hybrid systems
Tác giả: Mircea Gh Negoita, Daniel Neagu, Vasile Palade
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Systematic Organisation of Information in Fuzzy Systems
Tác giả: Pedro Melo-Pinto, Toshio Fukuda, Horia-Nicolai Teodorescu
Xuất bản: Amsterdam: Ios Press Inc, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Fuzzy Control Systems Design and Analysis [electronic resource] / A Linear Matrix Inequality Approach
Tác giả: Kazuo Tanaka, Hua O Wang
Xuất bản: : WileyInterscience, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.832
 
Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems
Tác giả: C T Lin, C S G Lee
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục