Power system restructuring and deregulation : trading, performance and information technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Loi Lei Lai

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047149500X

Ký hiệu phân loại: 333.7932 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : John Wiley, 2001

Mô tả vật lý: xxix, 468 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 75241

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH