Power system control and stability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: P. M Anderson, A. A Fouad

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471238627

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Piscataway, N.J. : IEEE Press ; Wiley-Interscience, 2003.

Mô tả vật lý: xiv, 658 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75249

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH