Power system stability and control

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leonard L Grigsby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849392918

ISBN-13: 978-0849392917

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2007.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75250

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH