Innovations in public governance [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ari-Veikko Anttiroiko, S. J Bailey, Pekka Valkama

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 351 Public administration

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Washington, D.C. : IOS Press, 2011.

Mô tả vật lý: xii, 239 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 75816

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH