Pro Android games [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vladimir Silva

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1430247983

ISBN-13: 978-1430247982

Ký hiệu phân loại: 794.815268 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: [S.l.] : Apress, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 76097

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH