Power systems [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leonard L Grigsby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849392888

ISBN-13: 978-0849392887

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, 2007

Mô tả vật lý: xii, [461] p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 76777

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH