Encyclopedia of the history of psychological theories
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1441904255


Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2012.,

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- Encyclopedias.; Psychological Theory -- Encyclopedias ; English.; Psychology -- history ; Encyclopedias ; English.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH