SPSS for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arthur Griffith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 047048764X

ISBN-13: 978-0470487648

Ký hiệu phân loại: 005.55 Statistical programs

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. ; Chichester : John Wiley, 2010

Mô tả vật lý: xx, 360 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77303

Need to analyze some data? SPSS is your statistical friend-- let it crunch the numbers!
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH