Vector mechanics for engineers, Statics and dynamics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ferdinand P Beer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070700303

ISBN-10: 0073529400

ISBN-13: 978-0070700307

ISBN-13: 978-0073529400

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Companies , 2010

Mô tả vật lý: xxiv, 1326 p. : , col. ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77940

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH