Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Schaum's outline of theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis
Tác giả: Murray R Spiegel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002 c1959
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.63
 
Schaum's outline of theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis
Tác giả: Murray R Spiegel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1959
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.63
 
General vector and dyadic analysis : applied mathematics in field theory
Tác giả: Chen-to Tai
Xuất bản: Piscataway New Jersey: WileyIEEE, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
Vector Analysis for Computer Graphics [electronic resource]
Tác giả: John Vince
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.60151563
 
Vector mechanics for engineers : dynamics
Tác giả: Ferdinand Pierre Beer
Xuất bản: Maidenhead: McGrawHill Education, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.1054
 
Applied Functional Analysis and Its Applications
Tác giả: Jen-Chih Yao, Shahram Shahram Rezapour, Shahram Shahram Rezapour, Jen-Chih Yao
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Web Communities : Analysis and Construction
Tác giả: Yanchun Zhang, Jingyu Hou, Jeffrey Xu Yu
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.758
 
Mechanics for engineers dynamics
Tác giả: Ferdinand Pierre Beer, ERussell Johnston
Xuất bản: New york: McGrawHill, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.1054
 
Mechanics for Engineers Statics
Tác giả: Niall Johnston, Ferdinand P Beer
Xuất bản: New York: William Benton, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.1053
 
Geometric Analysis of Nonlinear Partial Differential Equations
Tác giả: Valentin Lychagin, Joseph Krasilshchik, Joseph Krasilshchik, Valentin Lychagin
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục