Live wire [downloadable e-book]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harlan Coben

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1101467827

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Dutton, 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource (375 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 79343

When a pregnant tennis star reports that her rock-artist husband has gone missing amid scandalous rumors, Myron Bolitar is forced to confront deep secrets about his client's past while struggling with fatherhood roles in his personal life.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH