Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Emma, or, The unfortunate attachment : a sentimental novel
Tác giả: Georgiana Spencer Cavendish Devonshire, Jonathan David Gross
Xuất bản: Albany: State University of New York Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Running away
Tác giả: Leslie Thomas
Xuất bản: London: Methuen, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Live wire [downloadable e-book]
Tác giả: Harlan Coben
Xuất bản: New York NY: Dutton, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The mayor of Casterbridge
Tác giả: Thomas Hardy, Dale Kramer
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Live wire / [af]
Tác giả: Harlan Coben
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1

Truy cập nhanh danh mục