Articulate Studio Cookbook [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Kennedy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849693080

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Pub., 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 79943

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH